petar@petrov-svemir.com
  +387 63 376 559

Predgdovor za 4+MODEL

Na samom početku bih želio da pojasnim što točno predstavlja sadržaj na ovoj stranici, radi se o vrlo opsežnom novom modelu kompletne fizike, ili bolje reći novog pogleda na postojeća saznanja u fizici. Sadržaj određuje ciljanu publiku, ako ste dovoljno pouzdani u svoje sposobnosti logičkog rasuđivanja i imate srednjoškolsko znanje iz matematike i fizike tada u principu možete razumjeti sadržaj ovdje iznesen. Za potpuno razumijevanje potrebno je uložiti dosta intelektualnog truda i dosta slobodnog vremena. Nagrada je da ćete imati novu, puno jasniju sliku o svemiru u kom živimo. Posebno na najvećoj skali veličine. Na ovoj stranici želim vam ponuditi novi pogled na fiziku, naravno onom tko uspije razumjeti tekst. 

4+Model još nije dovršen, od svih oblika energije obuhvaćena je tek kinetička energija, tako da u obliku znanstvenog rada još nije ponuđen niti jednom znanstvenom časopisu. Razvoj modela se nastavlja, kada ocijenim da je rad dovoljno zaokružen tada ću ga i objaviti.

Bitno je i ono čega nema u ovom radu, nema niti jedne tvrdnje koja je u suprotnosti sa izvršenim mjerenjima bilo koje fizičke pojave. Ima razlika u tumačenju rezultata tih mjerenja, naravno da tako mora biti jer je nemoguće napraviti nešto novo ako se potpuno slaže sa svim starim tvrdnjama - razlike moraju postojati. Stranica nije komercijalna tako da nema niti jedne reklame. Ne služi niti za moju osobnu promociju jer nema nikakvih podataka o meni, moglo bi se reći da ja nisam bitan, bitan je novi kvalitet razumijevanja fizičkog svijeta koji donosi 4+model.

U fizici do novih saznanja obično dolazimo na dva načina, koja ću predstaviti sa dva tipična primjera,
Prvi primjer; Zakrivljenost prostora koju je Anštajn prepoznao iz jednadžbi koje je dobio prilikom rada na teoriji relativnosti. Znači pojava je prvo definirana u imaginarnom matematičkom svijetu da bi se pokazalo da ta pojava postoji i u stvarnom fizičkom svijetu.
Drugi primjer: oblik planete zemlje. Prva saznanja o obliku zemlje koje su ljudi imali jednostavno gledanjem prostora oko sebe ukazivala su da je zemlja ravna ploča, pojavljivanjem novih dokaza kao što je kut padanja sunčeve svjetlosti na različitim zemljopisnim širinama, pojavljivanja na obzoru prvo viših dijelova dolazećeg broda, i još drugih, ukazivala su na pogrešnost prvobitne ideje da je zemlja ravna ploča te je slijed logičkih zaključivanja doveo do spoznaje da je kugla vjerojatni oblik zemlje. Jedino se u tom slučaju sve tada poznate spoznaje objašnjavaju bez logičkih paradoksa. Tek poslije je mjerenjem utvrđeno da zemlja ima oblik elipsoida i postavljena je jednadžba koja taj oblik točno opisuje. Puno malih spoznaja koje se ne mogu objasniti stvaraju pritisak da se radikalno promjeni naša slika o svijetu. Ovakav način razvoja znanosti  je najsličniji evoluciji živih organizama, kada se skupe svi preduvjeti tada nastaje nova vrsta.

U SVOJOJ OSNOVI MODEL JE VRLO JEDNOSTAVAN, IMA SAMO DVA PRAVILA

 

Pravilo 1.            Sve je energija, sve što fizički postoji je samo drugačiji oblik energije.

Pravilo 2.            Vektorski zbroj svih količina kretanja (momentum) u svim dimenzijama je jednak nuli.

Pravilo 1.            Sve je energija, ne postoji niti jedna pojava u svemiru koja nije samo drugačiji oblik energije.Sve pojave koje postoje u našem svemiru, materija, prostor, polja sila i sve ostalo su samo oblici energije.  Da je masa jedan oblik energije pokazao je Einstein u svojem radu, to je bilo teško prihvatiti ali se pokazalo kao točno, sada treba napraviti korak dalje i generalizirati ideju o energiji kao jedinom sastojku svemira, znači i prostor i materija i apsolutno sve što postoji u svemiru je samo jedan oblik energije. Zakon o održanju energije vrijedi uvijek u cijelom svemiru,  znači cijeli svemir je zatvoreni sustav.

Vrlo bitna posljedica pretpostavke da je sve energija je ta da ne postoji niti jedna beskonačno mala ili beskonačno velika veličina bilo koje pojave u svemiru (mase, prostora, sila …).

Da ne postoji nijedna beskonačno velika veličina proizlazi iz temeljne pretpostavke da je ukupna energija konačna, a sve pojave u svemiru su načinjene od jednog djela te energije pa tako niti jedna pojava ne može imati beskonačno velik iznos.

Da ne postoji nijedna beskonačno mala veličina proizlazi iz pretpostavke da je sve energija a ona uvijek ima svoje najmanje dijelove – kvante energije. U mom modelu imamo najmanje elemente prostora, vremena … i svih ostalih pojava u svemiru.

 Pravilo 2.            Vektorski zbroj svih količina kretanja (momentum) u svim dimenzijama je jednak nuli.  Momentum je u klasičnoj fizici poznat kao količina kretanja, međutim on je znatno širi pojam. Pojavljuje se u svim dimenzijama i svugdje vrijedi pravilo da je ukupni vektorski zbroj momentuma jednak nuli.

 Informacija je jedina pojava u svemiru koja nije direktno načinjena od energije. Ona bi teoretski mogla postojati u svom apstraktnom svijetu neovisna o stvarnom fizičkom svijetu koji je načinjen od energije. Taj apstraktni svijet bi mogao obuhvatiti i druge svemire ili nama nepoznate pojave. Gledajući informacije u našem svemiru vidimo da su izvor, nosilac i primalac informacije uvijek načinjeni od energije, ovo je čini duboko povezanom sa energijom.

U ovom modelu svemira vrijeme je informacija, ono se ne sastoji od energije. Vrijeme je specifična vrsta informacije, ono izvire iz događaja koji se dešavaju u materijalnom svemiru. Događaji su posljedica činjenice da je brzina svjetlosti konačna i veća od nule.

 

TRENUTNO STANJE FIZIKE

Promatrajući sadašnje stanje u fizici i opis svemira koji ona nudi vidljiva su dvije kontradiktorne činjenice:

Prva je da se sa današnjim teorijama mogu predvidjeti i opisati sve pojave koje uključuju elementarne čestice i polja sila, znači skoro sve što nas okružuje na našoj srednjoj skali veličine mi možemo matematički opisati. Mnoge od tih pojava su logične i jasne ali dosta njih su samo matematički opisane bez mogućnosti da ih se logički shvati. Ovo nije smo moje mišljenje već je više generalno stajalište većine fizičara, na primjer Feynman je rekao „We use the numbers in all our theories, but we don't understand them – what they are, or where they come from. I believe that from a fundamental point of view, this is a very interesting and serious problem“.

Druga činjenica je da na velikoj skali uopće ne razumijemo svemir, kakvog je oblika, koliko je velik, činjenicu da je nekada bio jako malen pa se konačno vrijeme širio konačnom brzinom i sad izgleda da je - beskonačno velik, problem sa tamnom energijom, sa nedostajućom antimaterijom i niz drugih velikih problema govori nam da nešto veliko o samoj biti svemira ne razumijemo

 Razmotrimo sada jedan misaoni eksperiment, U 3D prostoru, na ravnu površinu stola stavimo kosu ravan, na tu kosu ravan stavimo kuglicu, čim smo je pustili kuglica će se početi kotrljati prema dnu kose ravni, 3D promatraču biti će odmah jasno zašto se kuglica pokrenula.

Ako bi na stolu postojala 2D bića koja promatraju isti događaj, njima ne bi bilo jasno zašto se kuglica pokrenula (iako znaju da gravitacija postoji), 2D biće bi moglo osmisliti matematičko rješenje koje točno opisuje kretanje kuglice ali teško da bi sam događaj mogli razumjeti. Sad zamislite da na istom stolu postoje i 1D bića koja takođe promatraju isti događaj, oni bi isto mogli razviti matematički aparat za opis događaja ali on bi morao biti mnogo kompliciraniji a sam događaj njima bi bio još manje razumljiv. Tako da bi pristup „shut up and calculate“ bio jedini moguć za 1D bića.

Znači vrlo jednostavan i logičan događaj koji se odvija u  višedimenzionalnom svemiru prevodi se u vrlo kompliciran i ne intuitivan događaj u manjedimenzionalnom svemiru.

Upravo ovakvo stanje imamo danas u fizici, dosta događaja znamo matematički opisati ali ih ne možemo shvatiti. (Očito je da smo mi ona manjedimenzionalna bića koja se muče sa shvaćanjem  svemira koji je višedimenzionalan)

 

4+MODEL, SUŠTINA

4+Model predviđa 4 prostorne dimenzije + dodatne dimenzije.

Sve je energija, u 4+Modelu sve pojave su načinjene od energije. Tako je i prostor oblik energije. Ogromna većina energije svemira postoji u obliku prostora, tek manji dio je energija čestica.

Sam prostor ima oblik 4D kugle. Dimenzija koja ide od centra kugle prema vani je drugačija od ostale tri jer je usmjerena, ima svoj početak i kraj dok su ostale tri prostorne dimenzije zatvorene, svaka u sebe. 

Prostor (kao i sve ostale pojave) ima svoje najmanje dijelove - elemente prostora. Njihova veličina i raspored daju strukturu prostora, ta struktura je odgovorna za mnoge pojave između ostalih i za povećanja entropije.

Vrijeme je parametar kojim se opisuju promjene u 4D prostoru. Vrijeme nije dimenzija, ono je informacija.

Dodatne dimenzije su vezane za energiju čestica, kada čestica dođe na neki element prostora ona dio energije tog elementa prostora  "prebaci" u određene dodatne dimenzije   Da postoje dodatne dimenzije upućuje postojanje polja elementarnih sila, ona su direktna posljedica energije u dodatnim dimenzijama.

4+Model nam donosi mogućnost razumijevanja svih pojava u svemiru. Ovo smatram glavnom osobinom modela, konačno su se pomirili fizika i zdrav razum. Možemo shvatiti veličinu i oblik svemira, prirodu prostora, mase, energije ...   Daje nam i rješenja za skoro sve velike zagonetke u fizici:

  • Nedostatak antimaterije
  • Prirodu tamne energije
  • Povećanje entropije sa vremenom
  • Daje nam odgovor što je masa mirovanja
  • Daje uzrok i opis gravitacije na najmanjoj skali veličine 

 

DOKAZI KOJI POTVRĐUJU ISPRAVNOST MODELA

Da ovo nije samo spisak lijepih želja najbolje potvrđuje jednadžba za izračun kinetičke energije do koje sam došao isključivo koristeći 4+model, to je ona ista jednadžba do koje je došao Einstein preko specijalne teorije relativnosti. Takvo specifično predviđanje ne može dati u osnovi pogrešan model.

Drugi bitan detalj je pojava povećanja entropije sa vremenom.  4+model ne samo da dopušta povećanje entropije sa vremenom, on je predviđa, i daje logično objašnjenje zašto je bila tako niska na početku vremena. Entropija je posljedica oblika prostora i njegove strukture na najmanjoj skali veličine. Kretanje čestica po takvom prostoru neminovno dovodi do porasta entropije. Koliko je meni poznato ovo je prva teorija koja predviđa promjenu entropije. više u poglavlju oblik svemira i entropija, mada je za potpuno razumijevanje potrebno pročitati opis cijelog modela.

Naj impresivnija odlika modela je njegova zaokruženost i razumljivost. Ne postoji niti jedan paradoks u cijelom modelu. Za sve pojave koje sam do sada razmatrao (model se još razvija) postoji sasvim logično objašnjenje, zašto su upravo takve kakve jesu. Na primjer što je masa mirovanja, što je energija, koja je veličina i oblik svemira. Zašto izgleda da je svemir ravan i beskonačan. Sve su ovo pitanja koja konačno imaju odgovor, za neka imaju definitivan odgovor, za neka je potrebno još neka mjerenja napraviti.

 

FILOZOFSKE IMPLIKACIJE NOVOG MODELA SVEMIRA

Nekoliko stvari bi istaknuo:

Prva je nevjerojatna suštinska jednostavnost svemira, iako je on jako kompleksan cijeli se sastoji od samo jednog sastojka - energije. Naš svemir je maksimalno simetričan. Složene pojave koje su maksimalno jednostavne i simetrične mi ljudi obično doživljavamo kao lijepe, po tom principu naš svemir je nevjerojatno lijep.

Iako je sama energija neuništiva, ovako ustrojen svemir je jednokratan. Pošto je povećanje entropije utkano u samu srž našeg svemira, prolaskom vremena čestice će se u prosjeku sve manje kretati kroz 3D prostor, to jest za istu količinu kretanja trebati će im sve više i više energije, to znači da je toplinska smrt svemira jedna od njegovih "faza umiranja".  Šta će se desiti kada čestice dođu do kraja prve prostorne dimenzije, dali će se samo odbiti nazad kao što se odbija val kada dođe do obale ili će to biti okidač koji će pokrenuti neki nepoznati mehanizam koji će na kraju dovesti do nove konfiguracije energije to jest do potpuno novog svemira. Ako će se odbiti nazad to znači da će postati čestice antimaterije, one će ući u interakciju sa nadolazećom materijom, tako da na kraju nećemo dobiti isti svemir u kom se čestice kreću u suprotnom pravcu već ćemo dobiti ogromnu količinu zračenja, mogli bi u šali reći da se na kraju upalila svijeća za naš pokojni svemir.  Ostaje mnogo pitanja možda na neke i nađemo odgovor ...

Treća stvar je ona koja najviše golica maštu, to je Informacija, ona je jedina poznata pojava koja ne mora biti dio ovog svemira, ona bi mogla biti veza ovakvog svemira sa nečim što je van njega.  (za sve one koji žude za duhovnošću - proučavajte informacije, one su jedina pojava koja nije nužno dio ovog materijalnog svemira :)

 

VELIKO PREDVIĐANJE 4+MODELA

Ovaj model svemira predviđa mogućnost komunikacije trenutno na bilo koju udaljenost.  Ta komunikacija ne ide širenjem bilo kojeg polja sile niti ide preko čestica, ona se može izvesti jedino manipulacijom samim prostorom.

Nažalost tehnički zahtjevi su ogromni. Za izradu predajnika vjerojatno ćemo čekati desetljećima zbog potrebe za ogromnim količinama energije i naprednim tehnologijama.  Prijemnik je značajno manje zahtjevan, njega bi mogli napraviti već sa sadašnjom tehnikom.

Opis rada:  ako imamo materijalnu točku A i točku B na proizvoljnoj razdaljini, kada je između njih prostor sa malo materije one ostaju na istoj razdaljini, kada se između njih postavi određena količina vrlo guste tvari ona izazove malo skupljanje prostora to jest malo skrati udaljenosti između čestica te samim tim povuče jednu točku prema drugoj, sama promjena je trenutna.  Kontroliranim dovođenjem i odvođenjem materije između te dvije točke uzrokujemo njihovo osciliranje jedne prema drugoj i obratno. Očitanjem tog oscilatornog kretanja dobivamo poruku koja je poslana kroz ritam dovođenja i odvođenja mase između čestica.

Takva komunikacija bi se odvijala u realnom vremenu bez obzira na udaljenost. Ostaje problem snage predajnika i osjetljivosti prijemnika. Tehnički izazovi su golemi ali nema teoretskih zapreka da komunikacija ne bi uspjela.

Ako postoje civilizacije koje su naprednije od nas one sigurno komuniciraju ovim putem, moguće je da samo naša galaksija ima mnoge civilizacije koje su u stalnoj komunikaciji ali sve to prolazi mimo nas jer još nismo dovoljno razvijeni. Sada imamo priliku da to promijenimo.

  • Ocijeni sadržaj
    (6 glasova)
Više u ovoj kategoriji: TEORIJA PROSTORNIH STRUNA »

Napiši komentar

na vrh članka
026679
Danas
Jučer
Ovaj tjedan
Prošli tjedan
Ovaj mjesec
Prošli mjesec
Ukupno
26
27
161
26365
121
758
26679

Vaša IP: 3.215.180.226
2021-03-05 16:40